Pendidikan Seni Komunikasi Visual

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI KOMUNIKASI VISUAL)

Nama Kursus: Pendidikan Seni Komunikasi Visual
Kod: AT44

Program ini bertujuan untuk melengkapkan bakal guru dengan ilmu pengetahuan yang merangkumi bidangbidang seperti Senireka Grafik, Pengiklanan, Animasi dan Multimedia Interaktif. Kursus ini merangkumi komunikasi visual dalam senireka informasi, pemujukan, dan hiburan dengan berteraskan kreativiti, inovasi dan pemikiran lateral, dilandaskan kepada teknologi digital terkini. Di samping itu kursus ini juga menekankan kebolehan berkomunikasi, teknik persembahan, kerjasama dan nilai positif dan beretika. Bakal guru juga mampu mengaplikasikan bidang komunikasi visual secara kreatif dan inovatif, berkebolehan menguasai kemahiran ICT dan kemahiran-kemahiran teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya dapat memperkembangkan ilmu kepada pelajar-pelajar.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • SSL1042
 • SSL2012
 • SSP3023
 • SSP2033
 • SSP2043
 • SSP3053
 • SSL1014
 • SSP3093
 • SSP3243
 • SSL3062
 • SSP2103
 • SSL1032
 • SSL2062
 • SSL1052
 • SSS1012
 • SSS1042
 • SSS2042
 • SSS2052
 • SSS1022
 • SSS1122
 • SSS1013
 • SSS4273
 • ---
 • *SSP4116
 • KREDIT
 • /2
 • /2
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /4
 • /3
 • /3
 • /2
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /3
 • /3
 • /2
 • /6
 • KURSUS
 • Estetik
 • Kreativiti Dalam Seni Visual
 • Pengajaran Seni Halus
 • Pengajaran Kraf
 • Pengajaran Reka bentuk
 • Pengajaran Komunikasi Visual
 • Elemen dan Prinsip Rekaan
 • Kurikulum Pendidikan Seni
 • Pengurusan Seni
 • Seni Islam Perbandingan
 • Kraf Tradisional Rupa & Identiti
 • Apresiasi & Kritikan Seni
 • Sejarah Seni Tampak Malaysia
 • Sejarah Seni Dunia
 • Lakaran Asas
 • Catan
 • Cetakan
 • Arca
 • Asas Grafik
 • Reka bentuk Industri
 • Lukisan
 • Studio Grafik Komputer
 • Pengayaan Diri
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Seni Visual ; dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana mata pelajaran lain tidak termasuk mata pelajaran Pengajian Am

atau

Memiliki Diploma dalam bidang Seni Bina / Seni Lukis dan Seni Reka / Fotografi / Seni Landskap / Hiasan Dalaman / Seni Reka Grafik / Seni Kraf (Batik, Tenunan, Kayu, Seramik, Logam, Rotan) / Grafik Komputer / Ilustrasi / Reka Bentuk Produk / atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang di pohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.50

dan

Lulus Ujian MEdSI, ujian khas dan temuduga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Seni & Muzik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506702 / 6704 / 6711
Faks: +605-4583602
Laman web: http://fsm.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 02-10-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia